O kuřeti

Jak to bylo, pohádko? Zabloudilo kuřátko. Pípá, pípá, nožky bolí, netrefí samo do stodoly. Pípá, pípá, nešťastné je, před liškou se strachy chvěje. Běží tam a běhá tady, stejně vrata do stodoly, nikde nejsou milý můj. Kuře žluté, liška rezavá, brousí si už zuby, bude žlutá svačina. Liška se už rychle blíží, jak se ke kuřeti plíží. Honem kuře pospíchej, lišky se nic nelekej. Tamhle kvočna s kuřátky je, jen se strachy za paletou chvěje. Vedle je pes hlídací.

Odvážný zachránce

Kuřátko už mámu našlo, ale liška hlad má stále, chce sníst mámu i s kuřátky. Stojí už hnedle, vedle staré jedle, stojí už hnedle před vraty. Pes hlídací jménem Alík, odvážně se rozštěká. Liška už se strachy klepe, je to pravda odvěká. Jako šaty dělají člověka, štěkot dělá Alíka. Liška rychle v lese mizí, problém to je už cizí.