Zahraniční firma Vám nabízí nejenom anonymitu

Zachovat v současné době některé naše aktivity, zejména pak ty podnikatelské, v soukromí a anonymitě, je skutečně velmi těžké. Existuje však určité řešení, které se Vám vyplatí, pokud si dostatečně ceníte svého soukromí, majetku a bohatství. Jde o tak zvané anonymní offshorové společnosti zakládané v zahraničních jurisdikcích.

Ochrana nejenom osobních údajů

Offshore společnost je firmou, kterou ocení každý podnikatel, který si váží nejenom svého soukromí, ale také svého majetku, finančních prostředků a dalšího bohatství. Právě tyto majetkové hodnoty je možné převést na tuto zahraniční firmu, o jejíchž majitelích, tedy o Vás, se nebude zmiňovat žádný veřejně přístupný či dokonce on-line obchodní rejstřík. Vaše osobní údaje tak zůstanou před veřejností a také různými orgány skryty v tajných a nepřístupných dokumentech.

by